1.  Titta på din sista elfaktura hur stor årsförbrukningen(kWh) för ditt hushåll är.

2. Kontakta seriös leverantör för solcellsberäkning.

3. Ansök om bidrag hos Länsstyrelsen och invänta svar:

Privat

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/privat/bygga-och-bo/stod-till-husagare/stod-till-solceller.html

Lantbruk och Landsbygd

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/lantbruk-och-landsbygd/miljo/energi-och-klimat/stod-till-solcellsanlaggning.html

Företag

https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/foretag/miljo/energi-och-klimat/stod-till-solcellsanlaggning.html

4. Skriv avtal med leverantör.

5. Meddela leverantör om att beställa material för solceller.

6. Ansvar för installation ligger hos leverantör.