Meddela gärna fastighetsbeteckning samt bifoga bilder på taket och mått om möjligt.